Kinna, Mariebergs förskola

Mariebvergs förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 14 maj 2019

En förskola som andas nyfikenhet för stora och små. Att varje dag få lyckas, känna jag är viktig och att det är roligt att lära sig nya saker och erövra omvärlden tillsammans.

Mariebergs förskola ligger väldigt vackert intill Mariebergsparken i Kinna. Vi använder oss av naturen som en lärande miljö. På förskolan finns drygt 30 barn fördelade på två avdelningar. Blåbär för de yngsta barnen och Lingon för de äldsta. Vi har ett eget kök där Madeleine lagar all mat från grunden och även bakar barnens bröd.

Inriktning

Vi arbetar för att stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter genom att erbjuda en verksamhet som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun