Kinna, Parkängens förskola

Parkängen förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 17 februari 2023

Välkommen till Parkängens förskola, som ligger på Kinnasten med närhet till både skog och grönområden. På Parkängens förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår vision

 • En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger
 • En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum
 • En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till      människors förmågor syns och känns
 • En plats som stimulerar och utmanar
 • En plats att mötas på
 • En plats att lyckas på
 • En plats att växa på
 • En plats där hundraspråkigheten får växa

Vår verksamhet

Våra värdeord Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom genomsyrar verksamheten. Förskolan består av tre åldersindelade grupper fördelat på tre avdelningar, Safiren för 1-2 åringar, Rubinen för 2-3 åringar och Kristallen för 4-5 åringar. Under delar av dagen arbetar vi i par med barnen uppdelade i mindre grupper. Vi vill att barnen ska känna trygghet och glädje hos oss och att alla skall bli sedda och bekräftade. Barnen får uppleva att de "kan" och vi uppmuntrar deras nyfikenhet och lust att lära. Utevistelsen är viktig, både på gården och i skogen. Här får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi, kreativitet och motorik. 

Inriktning

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 2018

 • Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från det övergripande projektet ”Bygga vär(l)den, och relationer med barns hundraspråkighet”. ”Ett projekt som handlar om att bygga världen och värden på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt för en hållbar framtid. Socialt med att med barnen bygga bra värden för framtiden; respekt för varandra och andra. Ekonomiskt med att tillsammans med barnen bygga en framtid där exempelvis allt räcker till alla. Ekologisk med att bygga en respekt och kunskap om naturen.” Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer i vår. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.
 • Att lyfta fram hundraspråkigheten och ge barnen verktyg för att med språkets hjälp sätta ord på tankar och känslor. Att barnen genom språket utvecklar sin identitet. Detta görs tillsammans med läslyftet från skolverket som främjar språk- läs- och skrivutveckling hos barn.
 • Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer i vår undervisning/utbildning. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra inkomst, söka plats eller avsluta en placering. V-Klass är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan lägga in schema och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan.          

 

 

Publicerad av: Marks kommun