Kinna, Parkängens förskola

Parkängen förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Välkommen till Parkängens förskola, som ligger på Kinnasten med närhet till både skog och grönområden. På Parkängens förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår vision

  • En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger
  • En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum
  • En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till människors förmågor syns och känns
  • En plats som stimulerar och utmanar
  • En plats att mötas på
  • En plats att lyckas på
  • En plats att växa på

Vår verksamhet

På Parkängens förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom. Förskolan består av fyra åldersindelade grupper, fördelat på två avdelningar. Safiren för de yngre barnen och Skattkammaren för de äldre. Vi vill att barnen ska känna trygghet och glädje hos oss. Barnen får uppleva att de "kan" och vi uppmuntrar deras nyfikenhet och lust att lära. Utevistelsen är viktig, både på gården och i skogen. Här får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi, kreativitet och motorik.   

Inriktning

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 18. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi under läsåret utgår från ”mötesplatser”, både fysiska och mentala. Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.

Använd förskolans e-tjänster

I BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad. Länk till inloggningssidan hittar du under rubriken Relaterade länkar  längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun