Kinna, Snickaregårdens förskola

Snickaregårdens förskola, Kinna.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

På Snickaregårdens Förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår vision

En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger.

En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum.

En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till människors förmågor syns och känns.

En plats som stimulerar och utmanar.

En plats att mötas på.

En plats att lyckas på.

En plats att växa på.

 

Verksamhet

Vi har två avdelningar på Snickaregårdens förskola: 

  • På lilla snickaren går våra minsta barn; 1 till 3 år. Vi delar upp oss efter ålder under dagen.
  • På Stora snickaren går våra äldre barn; 3-5 år.  Vi delar upp oss efter ålder under dagen. 

Inriktning

  • Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 98/10.
  • Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi under nu utgår från ”mötesplatser”, både fysiska och mentala. Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.
  • Vi är ute mycket varje dag i alla väder. Utomhus är miljön föränderlig beroende på barnens lust för lärandet. Vi har en stor kuperad gård på varje sida av huset som utmanar med höjdnivåer, naturmaterial och lekredskap. En del av gården är anpassad för de yngsta barnen.
  • Vi har fördelen av att ha ett eget kök där vår kokerska tillagar maten varje dag. Maten vi äter består av minst 34% ekologiska råvaror.
  • Vi är en interkulturell förskola. Vi har många olika kulturer som berikar vårt arbete. I dagsläget har vi 15 nationaliteter och 16 språk bland våra barn. Barnen tycker det är spännande att lära sig ord på andra språk. Att man pratar på olika sätt är en självklarhet för våra barn.
  • Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd för att förstärka barnens språkutveckling. Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan pedagoger och barn ska främjas hos oss.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun