Kinna, Snickaregårdens förskola

Snickaregårdens förskola, Kinna.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

På Snickaregårdens Förskola arbetar vi efter värdeorden Välkomnande, Mångfald, Möjligheter och Uppfinningsrikedom.

Vår Vision 

 • En plats med närvarande, lyhörda och bekräftande pedagoger
 • En plats där glädje, kreativitet och utforskande står i centrum
 • En plats för delaktighet, där prestigelöshet och tillit till människors förmågor syns och känns
 • En plats som stimulerar och utmanar
 • En plats att mötas på
 • En plats att lyckas på
 • En plats att växa på
 • En plats där hundraspråkigheten får växa

Verksamhet 

Vi har två avdelningar på Snickaregårdens förskola:

 • Lilla Snickaren går våra minsta barn; 1 till 3 år. Vi delar upp oss efter ålder under dagen
 • Stora Snickaren går våra äldre barn; en grupp med 3-4åringar och två grupper med  4-5åringar

Inriktning

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LpFö 2018

 • Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från det övergripande projektet ”Bygga vär(l)den, och relationer med barns hundraspråkighet”. ”Ett projekt som handlar om att bygga världen och värden på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt för en hållbar framtid. Socialt med att med barnen bygga bra värden för framtiden; respekt för varandra och andra, sänka takten för att orka med hela livet. Ekonomiskt med att tillsammans med barnen bygga en framtid där exempelvis allt räcker till alla genom att inte slösa på material, mat med mera. Ekologisk med att bygga en respekt och kunskap om naturen.” Vi koncentrerar oss på ett intresse under en längre eller kortare tid där vi utgår ifrån barnens tankar och idéer. Det ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Vi utmanar barnen till att utveckla sin kreativitet och låter deras fantasi flöda fritt.
 • Att lyfta fram hundraspråkigheten och ge barnen verktyg för att med språkets hjälp sätta ord på tankar och känslor. Att barnen genom språket utvecklar sin identitet
 • Vi är ute mycket varje dag i alla väder. Utomhus är miljön föränderlig beroende på barnens lust för lärandet. Vi har en stor kuperad gård på varje sida av huset som utmanar med höjdnivåer, naturmaterial och lekredskap. En del av gården är anpassad för de yngsta barnen.
 • Vi har fördelen av att ha ett eget kök där vår kokerska tillagar maten varje dag. Maten vi äter består av ca 25% ekologiska råvaror
 • Vi är en interkulturell förskola. Vi har många olika kulturer som berikar vårt arbete. I dagsläget har vi ca 20 nationaliteter hos våra barn. Barnen tycker det är spännande att lära sig ord på andra språk. Att man pratar på olika sätt är en självklarhet för våra barn
 • Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd för att förstärka barnens språkutveckling
 • Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan pedagoger och barn ska främjas hos oss 

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun