Skene, Assbergs förskola

Assbergs förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 6 november 2023

Assbergs förskola är naturskönt belägen med ängar, dalar och kohagar som närmsta granne. Vi finns i bostadsområdet Assberg i Skene bakom Kunskapens hus /Marks gymnasieskola. Vi har en underbar utsikt, en stor gård och nära till naturen vilket vi utnyttjar så mycket vi kan i vår verksamhet.

Verksamhet

Förskolan består av tre flyglar som vardera består av ett team med 6 till 8 pedagoger. Annelund/Lerlyckan har en grupp för 1-åringar och en för 2–3 åringar. Solberget/Berglyckan har 2 grupper för 3–4 åringar och en för 5-åringar. Viskäng består av  en grupp 1-3 åringar och två med 3-5-åringar.

På Viskäng erbjuder vi dygnet runt omsorg, klicka här för information. 

Inriktning

På Assbergs förskola arbetar vi tillsammans med övriga förskolor i Skene med:

Förskolans övergripande mål 2022/2023:

Stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.                   Vi deltar i Skolverkets fortbildning specialpedagogik för lärande och under läsåret 22/23 kommer vi att ta oss an modulen Tillgängliga lärmiljöer.

Syfte:

Utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos all personal som medverkar i undervisningen i förskolan för att ge dem bättre förutsättningar att möta alla barns olika behov och på så sätt anpassa och utveckla undervisningen. 

Vision

Alla barn ska lyckas

Genom en aktiv närvaro och en medvetenhet om att barn gör rätt om de kan, strävar vi efter att möta barnen med ett lågaffektivt förhållningssätt, som utgår från att det är den vuxnes ansvar att barnen ska lyckas. 

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering.  

Avdelningar
Annelund: 0320-21 79 11 
Lerlyckan:  0320-21 79 30 
Solberget: 0320-21 79 80 
Regnbågen/Berglyckan: 0320-21 79 65 
Viskäng Blå: 0320-21 70 40 
Viskäng Rosa: 0320-21 77 37 
Viskäng Grön: 0320-21 79 20 
Viskäng nattomsorg: 0320-21 79 10 

Publicerad av: Marks kommun