Skene, Assbergs förskola

Assbergs förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Assbergs förskola är naturskönt belägen med ängar, dalar och kohagar som närmsta granne. Vi finns i bostadsområdet Assberg i Skene bakom Kunskapens hus /Marks gymnasieskola. Vi har en underbar utsikt, en stor gård och nära till naturen vilket vi utnyttjar så mycket vi kan i vår verksamhet.

Verksamhet

Assberg förskola består av sex avdelningar: Viskäng, Ängahagen, Berglyckan, Solberget, Lerlyckan och Annelund. Alla är namn på platser i vår närhet.

Inriktning

Vi vill erbjuda alla barn en trygg och omväxlande miljö. Leken och det lustfyllda lärandet får stort utrymme under dagen. Detta stimulerar bland annat barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem. Vi ger även stort utrymme för skapande i form av bild, sång och musik.

Vision

Med allas lika värde, med det kompetenta barnet i centrum och ett öppet sinne, skapar vi trygghet och samhörighet. Genom glädjen och leken ger vi rika möjligheter till lust och lärande.

Dygnet runt-omsorg

På avdelningen Viskäng bedriver vi dygnet runt-omsorg. Avdelningen har nattöppet och är även en vanlig avdelning dagtid. Mer information om nattöppen förskola.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun