Skene, Assbergs förskola

Assbergs förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Assbergs förskola är naturskönt belägen med ängar, dalar och kohagar som närmsta granne. Vi finns i bostadsområdet Assberg i Skene bakom Kunskapens hus /Marks gymnasieskola. Vi har en underbar utsikt, en stor gård och nära till naturen vilket vi utnyttjar så mycket vi kan i vår verksamhet.

Verksamhet

Förskolan består av tre flyglar som vardera består av ett team med 6 till 8 pedagoger. Annelund/Lerlyckan har en grupp för 1-åringar och en för 2–3 åringar. Solberget/Berglyckan har 2 grupper för 3–4 åringar och en för 5-åringar. Viskäng består av  en grupp 1-3 åringar och två med 3-5-åringar.

På Viskäng erbjuder vi dygnet runt omsorg, klicka här för information.

 

Inriktning

På Assbergs förskola arbetar vi tillsammans med övriga förskolor i Skene med:

Förskolans övergripande mål 2019/20:

Utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk på ett lekfullt sätt.

Syfte:
Att barnen ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhället, förstå andra och göra sina röster hörda.

Vi deltar i Skolverkets fortbildning Läslyftet och under läsåret 2019/20 kommer vi att ta oss an modulen "natur, teknik och språkutveckling". Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intresse för att skapa en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 

Vision

Alla barn ska lyckas

Genom en aktiv närvaro och en medvetenhet om att barn gör rätt om de kan, strävar vi efter att möta barnen med ett lågaffektivt förhållningssätt, som utgår från att det är den vuxnes ansvar att barnen ska lyckas.

 

Förskolans e-tjänster

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun