Skene, Sandvallsängs förskola

Sandvallsängs förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 april 2019

En förskola belägen i ett bostadsområde i Skene nära till naturen. Vi har en stor varierande gård som ger många möjligheter till utmanande och stimulerande lek. Förskolan har två avdelningar Lönneberga yngre barn, Villekulla äldre barn. Barnen delas sen in i sex grupperingar med två till tre pedagoger i varje grupp för att pedagogerna skall kunna möta varje barns behov och ge barnen möjligheter att få inflytande på sin dag. Verksamheten bygger på tilltron att alla barn kan, med stöd av pedagoger som tillåter och utmanar och där lärandet sker i samklang med barn, vuxna och miljöer.

De yngre barnen sover ute i sina vagnar, detta för att de inte skall få så många infektioner som gör att de måsta vara hemma från förskolan.

Vision

En förskola som sjuder av liv, glädje och aktivitet, där nyfikenheten får lov att vara stor inför varandra och omvärlden.  En förskola där vi ser alla som unika och kompetenta med olika resurser som vi tillsammans tar vara på.  En förskola där det är tillåtet att vara olika och där vi visar omtanke om såväl små som stora.

Inriktning

Förskolan är en litteraturprofilerad förskola som arbetar i nära samarbete med Skene bibliotek. Alla barn besöker biblioteket i Skene regelbundet och deltar där i sagostunder med barnbibliotekarien. Alla barn får en sagobok i gåva när de fyller år.

Litteratur och sagan inbjuder oss att använda vår fantasi, vi går in i en låtsasdimension som tränar oss att tänka kreativt och att hitta problemlösningar. I fantasileken tränar vi vår sociala kompetens, inlevelse och empati.

Strategier

Vi arbetar projekt- och temainriktat och vi utgår från barnens inneboende kraft och nyfikenhet när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag och verksamhet. Utifrån barnens behov och lust att lära, för vi nya infallsvinklar och ställs inför nya utmaningar. Vi arbetar med samma övergripande rubrik på hela förskolan men hur det utvecklar sig styrs av barnen i de olika grupperna utifrån barnens intresse. Vi dokumenterar det som händer i verksamheten för att få möjlighet att reflektera och studera, vad barnen gör och hur vi på ett bra sätt kan arbeta för att möta upp det som intresserar dem.

Förskolans e-tjänster

Dokumentation i Pluttra

Pluttra är förskolans dokumentationsverktyg där du som förälder kan logga in och hålla dig uppdaterad.

BO-webben

BO-webben kan du ändra schema eller inkomst, söka plats eller avsluta en placering. 

Publicerad av: Marks kommun