Skene, Sandvallsängs förskola

Sandvallsängs förskola

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020

Välkommen till Sandvallsängs förskola! Vår förskola ligger i ett bostadsområde i Skene med närhet till både natur och samhälle. Vi har två olika utegårdar som ger många möjligheter till utmanande och stimulerande lek. Vi arbetar mot Marks kommuns vision ”En lärmiljö för alla”.

Förskolan har två avdelningar. Lönneberga med grupperna Emil och Ida riktas till yngre barn. Villekulla med grupperna Herr Nilsson och Lilla Gubben riktas till äldre barn.

Vi arbetar aktivt med att dela in barnen i mindre grupperingar under dagen för att kunna möta varje barns behov och ge barnen möjligheter att få inflytande över sin dag. Utbildningen bygger på tilltro till att alla barn kan med stöd av pedagoger som tillåter och utmanar och där lärandet sker i samklang med barn, vuxna och miljöer.

Förskolans undervisning bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Vi arbetar för att alla ska lyckas. Barnen kommer alltid i första hand och vi bygger utbildningen på att skapa goda relationer med alla barn och vårdnadshavare. Vårt uppdrag är att ge barnen möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga samt lust och glädje till ett livslångt lärande. Vi arbetar projekt- och temainriktat och utgår från barnens nyfikenhet, behov och intressen när vi tillsammans med barnen skapar vår vardag.

Alla förskolor inom Marks kommun arbetar utifrån Läroplan för förskolan. 

 

 

Publicerad av: Marks kommun