Sidans innehåll

Skärmtak

Ett skärmtak är ett fritt tak som exempelvis byggs över en dörr eller en altan. För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för ett eller flera skärmtak på tomten, om vissa regler följs.

Du behöver inte bygglov om:

  • Skärmtaket ska vara max 15 kvadratmeter. Har du fler skärmtak får den sammanlagda ytan inte vara mer än 15 kvadratmeter.
  • Skärmtaket ska skydda en uteplats, altan, balkong eller entré
  • Du ska bygga skärmtaket minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du kan placera skärmtaket närmare tomtgtäns om din granne godkänner det

Du behöver bygglov om:

  • Skärmtaket är större än 15 kvadratmeter
  • Det inte finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Du ska bygga skärmtaket närmare gräns än 4,5 meter och grannen inte godkänner det. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän platsmark eller väg utanför detaljplan, som är tillgänglig för allmänheten

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen