Sidans innehåll

Attefallstillbyggnad

Även om en tillbyggnad på 15 kvadratmeter är bygglovsbefriad till ett en- eller tvåbostadshus ska en anmälan göras till bygg- och miljönämnden om den ska byggas inom detaljplanerat område. Tänk också på att invänta startbesked innan du börjar bygga.

Med attefallstillbyggnad menas att man bygger en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus.

Du behöver göra en anmälan men inte en ansökan om:

 • Det finna ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Det ska vara en tillbyggnad, den ska alltså inte vara fristående
 • Bruttoarean inte överstiger 15 kvadratmeter
 • Tillbyggnaden inte är högre än husets nockhöjd
 • Byggnaden inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns
 • Det inte finns någon annan attefallstillbyggnad på fastigheten

Du behöver göra en ansökan om:

 • Byggnaden har en kulturhistorisk klassning.
 • Byggnaden placeras mindre än 30 meter från järnväg
 • Byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats
 • Om granne inte godkänner placeringen närmare än 4, 5 meter

Tänk på att:

Du behöver medgivande från granne om du vill placera byggnaden närmare än 4, 5 meter från tomtgränsen. Medgivandet skickar du själv in tillsammans med situationsplanen.

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du behöver skicka in

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

 • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • Hur kontrollerna ska utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

 

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen