Sidans innehåll

Ny verksamhet eller ny användning

Om du ska börja använda en byggnad till något annat än vad den senast har använts till, måste du söka bygglov för att få ändra byggnaden. Det kan till exempel vara en bostad som ska bli kontor eller ett garage som ska bli en butik.

Bygglov

Du måste ha ett bygglov även om du inte kommer att ändra något av byggnaden. Du måste också ha bygglov om du bara tänker använda en del av den på ett nytt sätt.

Om du är osäker på vad som gäller för ditt projekt kan du boka tid med en bygglovshandläggare.

Bygglovs eller anmälningspliktig

Att byta verksamhet i en lokal kan vara bygglovspliktig eller anmälningspliktig. Då ska en verksamhetsbeskrivning skickas med i ansökan.

Det kan krävas anmälan för ändring av brandskydd, ändring av ventilation, ändring av planlösning eller ändring av VA-ledningar.

Verksamhetsbeskrivning

Om du ska börja använda en byggnad till något annat än vad den senast har använts till, måste du söka bygglov för att få ändra byggnaden. Det kan till exempel vara en bostad som ska bli kontor eller ett garage som ska bli en butik. Att byta verksamhet i en lokal kan också vara bygglovspliktig eller anmälningspliktig.

När bygglov för verksamheter ska prövas behöver vi en verksamhetsbeskrivning. Ritningar förklarar inte hur verksamheten som ska bedrivas är planerad att fungera. En verksamhetsbeskrivning förklarar vad verksamheten ska innehålla för arbetsmoment, hur många som ska jobba där och hur många som kommer att besöka verksamheten.

Tänk på

  • Du måste ha ett bygglov även om du inte kommer att ändra något av byggnaden. Du måste också ha bygglov om du bara tänker använda en del av byggnaden på ett nytt sätt.
  • Filformat som vi tar emot är PDF

Handlingar du behöver skicka in

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

  • Nya byggnader eller byggnadsdelar
  • läge och mått på byggnationen
  • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
  • anslutning till vatten och avlopp.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

Marksektionsritningen ska visa hur marken ser ut före och efter förändringen. För att vi ska kunna förstå din marksektionsritning ska det synas i situationsplanen vilka sektioner som förändras och hur.

När bygglov för verksamheter ska prövas behöver vi en verksamhetsbeskrivning. Ritningar förklarar inte hur verksamheten som ska bedrivas är planerad att fungera. En verksamhetsbeskrivning förklarar vad verksamheten ska innehålla för arbetsmoment, hur många som ska jobba där och hur många som kommer att besöka verksamheten.

När behövs en verksamhetsbeskrivning?

I bygglovsprocessen kan du behöva lämna in en verksamhetsbeskrivning tillsammans med ditt bygglov. Det behöver du bara göra om du vet att du ska använda din fastighet på ett nytt sätt.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen