Sidans innehåll

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad kan till exempel vara magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Bygglov

En ekonomibyggnad kan till exempel vara magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Ekonomibyggnader är som regel befriade från bygglov om du planerar att bygga utanför detaljplanerat område. Om du planerar en åtgärd som innebär att byggnaden tas i anspråk eller inreds för annat ändamål än det som är angivet måste du dock ansöka om bygglov.

Om det finns en detaljplan måste du ha ett bygglov för att få uppföra, flytta, bygga till eller göra någon annan ändring av ekonomibyggnader.

På detaljplaner kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk och växthus räknas inte som ekonomibyggnader. De anses vara självständiga förädlingsindustrier.

Strandskydd

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver du kontakta miljöenheten för att få dispens.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen av bygglov.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen