Sidans innehåll

Mur och plank

Du behöver bygglov för att bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten.

En mur och stödmur är en tät inhägnad eller avskärmning, ofta en konstruktion bestående av staplar eller gjuten betong. Ett plank är en inhägnad eller avskärming som är utformad med mindre än 50 procent luft. Vi rekommenderar att du bygger ditt plank så lågt som möjligt.

Du behöver inte bygglov om:

 • du bygger en mur för att skydda en uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus och den är högst 1,8 meter
 • om muren är inom 3,6 meter från bostadshuset och det är 4,5 meter till tomtgräns. Om muren ska placeras närmare än 4,5 meter så behöver du ett medgivande från dina grannar
 • ditt en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Du behöver bygglov om:

 • muren är högre än 0,45 meter
 • muren ska skydda en uteplats, men är högre än 1,8 meter
 • muren ligger längre än 3,6 meter från bostadshuset
 • muren ska vara utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om att få strandskyddsdispens.

Strandskydd

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du behöver skicka in

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns.Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen