Pergola

En pergola är en konstruktion som ofta består av glest monterade träreglar som stöds upp av ben i hörnen.

Du kan behöva bygglov

En pergola kan till exempel användas som växtstöd, där växterna efter en tid kan bilda ett skydd.Bygglov behövs om din pergola har någon form av tak, såsom markis eller segelduk

Tänk på

Bygger du en pergola närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du ha dina grannars godkännande.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen