Sidans innehåll

Uterum

Om du vill bygga ett uterum på ditt hus så behöver du oftast bygglov för att göra det. För en- eller tvåbostadshus kan det finnas möjlighet att bygga ett uterum utan bygglov, men då behöver du oftast göra en anmälan istället.

Du behöver bygglov om du vill:

  • Bygga ett helt nytt uterum
  • Glasa in befintlig altan eller uteplats
  • Glasa in, eller bygga igen ett öppet utrymme under befintligt tak

Anmälan

Om du ska bygga ett uterum som är 15 kvadratmeter eller mindre krävs det oftast enbart en bygganmälan och inget bygglov. Du gör då en anmälan enligt attefallsreglerna. Öppnas i nytt fönster.

Du behöver få ett startbesked innan du börjar att bygga.

Glasa in befintlig uteplats

Om du glasar in en befintlig uteplats som har tak räknas det som en fasadförändring. Om du däremot bygger ett uterum på din altan räknas det som tillbyggnad. I båda fallen måste du söka bygglov.

Fasadförändring

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips

Du kan anmäla en tillbyggnad, en så kallad attefall-tillbyggnad. Tillbyggnaden får maximalt vara 15 kvadratmeter. Bygger du ett uterum närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du ha dina grannars godkännande. Godkännandet bör vara skriftligt.

Attefalltillbyggnad

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen