Sidans innehåll

Markiser och jalusier

Fasta markiser som alltid är utfällda och markiser med stödben kräver bygglov. Rörliga markiser kan kräva lov inom detaljplanelagt område.

Markiser

Fasta markiser som alltid är utfällda och markiser med stödben kräver bygglov. Rörliga markiser kan kräva lov inom detaljplanelagt område. Markiser kräver alltid bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.

Fasta och rörliga markiser som går ut över allmän platsmark kräver polistillstånd och beroende på om det är en gångväg / trottoar eller en bilväg måste markisen ha en viss höjd över marken, så att till exempel snöröjnings- eller räddningsfordon kan komma fram.

Jalusier

Jalusier kräver bara bygglov i områden eller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen