Sidans innehåll

Fasadförändring

Ska du göra något med husets utsida? Oavsett om du vill byta färg eller material, här är allt du behöver veta om att få tillstånd för det. Vi ger dig viktiga råd om hur du ska göra det rätt, och hur du ansöker.

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du ska byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
 • du ska byta fasadbeklädna, till exempel från puts till trä
 • du ska byta material på taket, till exempel från tegel till plåt
 • byggnaden ligger inom detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område

Byggnationen ska kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till. Om ditt hus dessutom ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen av din fasadfärändring.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Fråga oss om du behöver bygglov!

Om du är osäker på om du behöver bygglov kan du fråga oss på byggenheten. Vi behöver veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och berätta så detaljerat som möjligt vad du vill göra.

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du behöver skicka in:

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:500. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

En teknisk beskrivning är en handling som visar de tekniska lösningarna som används i bygget. En teknisk beskrivning innehåller:

 • Bärande stomme
 • Takkonstruktion
 • Brandskydd
 • Uppvärmning
 • Ventilation
 • Energihushållning
 • Säkerhet

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

 • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • Hur kontrollerna ska utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Den kontrollansvariga ska vara certifierad. Det är byggherrens uppdrag att kontakta en person som är certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida kan du se en lista över certifierade kontrollansvariga. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvariga och de personer som utför åtgärden kan inte arbeta på samma företag.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen