Sidans innehåll

Altan eller uteplats

Om du planerar bygga en altan, terrass, trädäck eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov. Det beror på vad och hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Om du är osäker på vad som gäller för dig och din fastighet kan du kontakta Byggenheten.

Du behöver inte bygglov om:

 • altangolvet är 1,8 meter eller lägre, när man mäter från marken
 • det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen är minst 4,5 meter från tomtgränsen
 • om din granne godkänt att altanen byggs mindre än 4,5 meter från tomtgränsen
 • om din byggnad eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv
 • byggs inom 3,6 meter från husväggen

Du behöver bygglov om:

 • altanen har ett plank som tillsammans med altanen blir högre än 1,8 meter. Detta gäller ej glest staket eller räcke
 • altanen ska byggas intill ett annat hus än bostadshuset, till exempel ett garage
 • altanen ska byggas fristående på tomten
 • altanen ska placeras i en sluttning och det blir utrymme undertill. Maxhöjden är 1,8 meter och mäts från ytterkanten av altanen
 • den ska glasas in
 • om altanen byggs vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Din altan kan vara bygglovsbefriad, alltså att du inte behöver söka bygglov, om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten.

Strandskyddat område

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på vad som gäller för ditt bygglov

I detaljplanen kan du ta reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar planera din byggnation.

Detaljplaner

Handlingar du behöver skicka in

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

Sätta in en altandörr

Tänk på att även om altanen inte kräver bygglov behöver du söka lov om du till exempel vill sätta in en altandörr där det inte tidigare funnits någon dörr. Det gäller också om du vill ändra utseende på en befintlig dörr.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen